BAN LÃNH ĐẠO TIMLAND

Ngo-Quoc-Dung-Giam-Doc-Timland

 

Ngô Quốc Dũng

Chủ Tịch HĐQT

Pham-Van-Tuan-Timland

 

Phạm Văn Tuấn

Thành Viên HĐQT

 

Nghiêm Xuân Toàn

Thành Viên HĐQT

Kế toán - Hành chính nhân sự

Phạm Hương Sen

Trợ lý giám đốc

Nguyễn Hồng Vân

Sales Admin

NHÂN SỰ PHÒNG KINH DOANH 1

Dương Đức Chiến

Trưởng phòng

Dương Ngọc Anh

Chuyên viên tư vấn

Đặng Hoàng Anh

Chuyên viên tư vấn

Dư Minh Trung

Chuyên viên tư vấn

Tạ Văn Tuân

Chuyên viên tư vấn

Nguyễn Thanh Loan

Chuyên viên tư vấn

Bùi Thị Huyền Trang

Chuyên viên tư vấn

Vũ Thị Tuyết

Chuyên viên tư vấn

Trần Dân

Chuyên viên tư vấn

Đinh Mạnh Hùng

Chuyên viên tư vấn

Phạm Thị Hải Yến

Chuyên viên tư vấn

Kim Oanh

Chuyên viên tư vấn

Trần Thị Ngọc Quỳnh

Chuyên viên tư vấn

NHÂN SỰ PHÒNG KINH DOANH 2

Nguyễn Thị Uyên

Trưởng phòng

Diệu Thu Hương

Chuyên viên tư vấn

Nguyễn Thế Tưởng

Chuyên viên tư vấn

Nguyễn Thị Huệ

Chuyên viên tư vấn

Lê Thanh Huệ

Chuyên viên tư vấn

Lương Cao Tuấn Anh

Chuyên viên tư vấn

Bùi Văn Đại

Chuyên viên tư vấn

Nguyễn Trọng Cường

Chuyên viên tư vấn

Phan Thanh Cường

Chuyên viên tư vấn

Phạm Thị Nga

Chuyên viên tư vấn

NHÂN SỰ PHÒNG KINH DOANH 3

Trần Giang Nam

Trưởng phòng

Cấn Hồng Thảo

Chuyên viên tư vấn

Dương Ánh Lâm

Chuyên viên tư vấn

Nguyễn Minh Ngọc

Chuyên viên tư vấn

Hoàng Lâm Điệp

Chuyên viên tư vấn

Phạm Thị Hiền

Chuyên viên tư vấn

Dương Thị Mỹ Hảo

Chuyên viên tư vấn

Minh Thúy

Chuyên viên tư vấn

NHÂN SỰ PHÒNG KINH DOANH 5

Vũ Văn Hậu

Trưởng phòng

Mai Phương Thúy

Chuyên viên tư vấn

Lê Đức Quân

Chuyên viên tư vấn

Nguyễn Danh Mạnh

Chuyên viên tư vấn

Trương Thùy Linh

Chuyên viên tư vấn

Nguyễn Thi Thu Hằng

Chuyên viên tư vấn

Phạm Thị Hằng

Chuyên viên tư vấn

NHÂN SỰ PHÒNG CSKH

Nguyễn Thị Phương

Trưởng phòng CSKH

Ngô Thu Hằng

Phòng CSKH

Đỗ Thị Thúy

Chuyên viên CSKH

Trương Hoàng Anh

Chuyên viên CSKH

Hà Trang

Chuyên viên CSKH

Nhân sự phòng truyền thông

Vũ Thị Quyên

Marketing Executive

Vũ Mạnh Cường

Media

Đặng Thị Huyền

Marketing Executive

Ngô Ngọc Anh

Content Marketing